Vrakking

Beeldmerk voor het logo van hondentrainingscentrum Vrakking.
Typografie door Blauwzuur.