Voetbal

Illustratie voor Dokadi 
tijdschrift voor kleuters

Opdrachtgever:
Uitgeverij Averbode