De Sportkantine

Onderdelen uit een infographic over bedrijfsstrategieën.

Opdrachtgever: De Sportkantine
2016

www.desportkantine.nl