Ridder Koen

Illustratie voor kindertijdschrift DOKADI bij het versje 'Ridder Koen houdt van groen'.

Opdrachtgever:
Uitgeverij Averbode,
Belgie