Huisjes

Gepubliceerd in Sinterklaas nummer van het kleutertijdschrift DOKADI.

Opdrachtgever:
Uitgeverij Averbode
België