het Sportbuffet

Logo ontwerp het Sportbuffet

Opdrachtgever:
De Sportkantine,
exploitant van het clubhuis
van de Koninklijke Haagse
Cricket & Voetbalvereeniging.

2015