Fra Skoti

Het illustratieve beeldmerk voor het logo van Stoeterij frá Skoti werd ontworpen door Moon.

Frá Skoti fokt en traint IJslandse paarden.

www.fraskoti.nl